NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2001-03-15
Ole Husby, BIBSYS


Om explain lite

I Z39.50 finnes en tjeneste som heter EXPLAIN, og som har som hensikt å formidle metainformasjon om en Z39.50-server og de basene som finnes der.

I praksis er denne tjenesten ikke fått noen stor utbredelse, den er implementert av få servere og i få klient-programmer. Med utgangspunkt i dette har man i prosjektet ONE-2 utviklet en alternativ metode som har fått navnet explain lite, og som skal levere tilsvarende informasjon gjennom INIT response, strukturert i XML. Mer informasjon om dette finnes på websida til ONE-2:

http://www.one-2.org

Men XML-metoden kan også brukes for å lage informasjon på web!

BIBSYS har laget dokumentasjon av sine Z39.50-tjenester vha denne metoden, som bygger på en DTD som er nesten identisk med "explain lite DTD'en", og videre bruker formattering til HTML vha et XSLT-program.

På NorZIG-møtet den 14, mars ble man enige om at alle deltakerne (norske leverandører av Z39.50-tjenester) skal ta i bruk denne metoden, bl.a. som et hjelpemiddel for å få en ensartet presentasjon, men også som en mulig start på en reell implementasjon av explain lite.

For å komme igang, kan man ta utgangspunkt i de filene som BIBSYS har laget:

www.bibsys.no/z/bibz.xml Dette er den XML-fila BIBSYS bruker for å generere den veiledningen som finnes i HTML-utgave på www.bibsys.no/z/bibz.html
(Det er en nesten identisk fil som vil brukes i implementasjon av explain lite på BIBSYS' Z39.50-server).
www.bibsys.no/z/explainlite.dtd Dette er den tilhørende DTD. Den er nesten identisk med den DTD som i ONE-2 skal brukes for implementasjon av explain lite.
www.bibsys.no/z/lite1.xsl Dette er et XSLT-program som brukes av BIBSYS for å generere en HTML-versjon av veiledningen.

Om bruk av disse filene.

Alle kan laste ned og bruke disse filene som grunnlag for egen implementasjon. Merk følgende: