XML-format for MARC-poster

BIBSYS (Jan Erik Kofoed) og NB (Torstein Tjelta) har hatt et uformelt møte der det ble drøftet xml-format for marc-poster. To forslag ble skissert. Disse dokuementene beskriver forslagene:


BIBSYS 2003-10-20, Jan Erik Kofoed: Jan.Kofoed@bibsys.no