NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2000-02-22
Ole Husby, BIBSYS
ole.husby@bibsys.no


Innnkalling til NorZIG-møte 2000-03-15

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 15. mars 2000 kl 1000-1500 hos BIBSYS
Elgeseter gt 10
Trondheim

Forslag til sakliste:

(Saklista vil bli revidert hvis jeg får gode forslag.)

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50.

 2. Norsk Z39.50-profil
  På forrige møte ble vi enige om å vente med endringer i den norske profilen. Vi tar en ny status på dette arbeidet, spesielt med henblikk til profilene fra ONE-2 (ikke publisert) og The Bath Profile.

 3. Holdings data.
  Dette angår forsåvidt profilen, men kan gjerne tas som et eget punkt. Vi tar en gjennomgang av Z39.50 Holdings Schema og Holdings Attribute Set

 4. EXPLAIN
  Denne tjenesten er ikke særlig mye implemtert. I ONE-2-prosjektet er det tatt initiativ til å erstatte eller supplere denne tjenesten med at serveren sender med en XML-formatert beskrivelse i INIT response. (Arbeidstittel: Explain Lite). Vi tar en orientering og diskusjon om dette.

 5. Valg av nytt styre
  Det nåværende styret har nå fungert i 2 år.

 6. Eventuelt
Merk: Vi skal prøve å få frigitt aktuelle ONE-2-dokumenter slik at de kan brukes på møtet.

Påmelding:

Send en email til ole.husby@bibsys.no seinest mandag 13. mars

Hvordan komme til BIBSYS:

Kommer du med buss, så kan du gå av ved Studentersamfundet (det runde røde huset), første stoppested på andre siden av brua når du kommer nordfra (fra sentrum).