NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2001-11-12
Ole Husby, BIBSYS
ole.husby@bibsys.no


Innnkalling til NorZIG-møte 2001-11-21

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 21. november 2001 kl 1100-1700 hos Biblioteksystemer AS
Faret 8
Larvik

Forslag til sakliste:

(Saklista vil bli revidert hvis jeg får gode forslag.)

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50.

 2. Korte rapporter fra ZIG, ONE-2 og SVUC

 3. Norsk Z39.50-profil
  Formål: Planlegge revisjon av profilen.

  Se epost fra Tom André Øverland datert 2001-10-30, samt kommentar fra Ole Husby datert 2001-10-30, begge arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/

 4. Behov for nye søkeattributter
  Har vi behov for nye attributter i BIB-1?

  Slike behov kan meldes til ZIG, hvis de ikke er "særnorske". Isåfall kan vi ta dem inn i profilen, evt bringe dem videre i nordisk sammenheng.

 5. Om MARC-konvertering
  Se referat fra forrige møte.

 6. Om explain lite
  Eller evt andre måter å utveksle "metainformasjon" på

 7. Eventuelt

Påmelding:

Send en email til Ola.T.Kogstad@bibsyst.no seinest mandag 19. november

Hvordan komme til Biblioteksystemer AS:

Se: http://www.bibsyst.no/hvor.html