NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2003-03-07
Ole Husby, BIBSYS
ole.husby@bibsys.no


Innnkalling til NorZIG-møte 2003-03-12

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 12. mars kl 1000 - 1600 hos ABM-utvikling i Oslo

Sakliste:

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50.

 2. Særnorske USE-attributter

  Oppfølging. Se sakspapir fra Liv Holm.

 3. Zing og Web Services

  Oppfølging

 4. NorZIG's målsetting og vedtekter

  Det kan være på tide å ta en titt på målsetting og vedtaker igjen. Er det behov for revisjon, f.eks. i lys av utviklingen innen Zing og web services?

 5. Valg av nytt styre

 6. Eventuelt

ABM-utvikling spanderer lunsj!

Påmelding:

Send en email til ole.husby@bibsys.no seinest fredag 7. mars

Hvor er møtet?

ABM-utvikling holder til i Kronprinsens gt 9.