NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe

2005-03-07
Ole Husby, BIBSYS

Innkalling til NorZIG-møte 2005-03-09

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 9. mars 2005 kl 1100-1600 hos BIBSYS
Abels gt 5
Trondheim

Sakliste:

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50 og SRW/SRU.

 2. Erfaringer med NorZIG-profilen

  - Hvordan brukes profilen?
  - Er det behov for en ny revisjon?
  - Hvilke konsekvenser har utbredelsen av samsøkingsportaler?

 3. MARC og XML

  Behandling av forespørsel fra Tommy Schomacker, DBC:

  Se epost fra Tommy Schomacker til Torstein Tjelta

 4. Norsk SRW/SRU-profil

  Oppfølging. Se: NorZIG CQL Requirements (utkast)

  Se også:
  Referat fra forrige møte
  Norsk SRW/SRU-profil

 5. Eventuelt

Påmelding:

Send en email til seinest mandag 7. mars

Hvordan komme til BIBSYS:

Se: http://www.bibsys.no/bibsys/kart.html