NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe

2005-09-21
Ole Husby, BIBSYS

Innkalling til NorZIG-møte 2005-09-28

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 28. september 2005 kl 1000-1500 på Nasjonalbiblioteket
Drammensveien 42, Oslo

Foreløpig sakliste:

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50 og SRW/SRU.

 2. URL til postvisning i lokalt system

  Oppfølging fra forrige møte.

  Saksdokument: Lenke til lokal postvisning

 3. Migrering fra Z39.50 til SRU/SRW

  Fri diskusjon, med vekt på deltakernes planer eller strategier for en eventuell migrering.

  - bør NorZIG ta et sterkere initiativ?
  - er det andre alternative protokoller som bør overveies? (f.eks. NISO Metasearch, Opensearch ...)
  - hva med føringer fra NDB rammeverk-prosjektet?

 4. Portaler - nye krav til Z39.50-serverne

  Søkeportalene som kommer vil (i det minste på kort sikt) føre til økt belastning på Z39.50-serverne. Det kan og være at belastningene blir av en annen type.

  Er det behov for en samlet framtreden fra NorZIG overfor "portaleierne"?

 5. Eventuelt

Påmelding:

Send en email til seinest mandag 26. september

Hvordan komme til Nasjonalbiblioteket:

Møtet holdes i møterom i 6. etasje. Bruk hovedinngangen mot Solli Plass.