NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe

2006-03-06
Ole Husby, BIBSYS

Innkalling til NorZIG-møte 2006-03-16

Neste møte i NorZIG holdes:

Torsdag 16. mars 2006 kl 10:00 - 16:00 ved Høgskolen i Oslo

Foreløpig sakliste:

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50 og SRW/SRU.

 2. Behov for nye søkeattributter i NorZIG-profilen.

  Z39.50-tjenere blir nå tatt i bruk i norske folkebibliotek som byggesteiner i fellessøk-tjenester. I den forbindelse er det noen typer søk som ikke fungerer tilfredsstillende fordi disse ikke er støttet av profilen. Eksempler er søk på språk, materialtype og aldersgruppe.

  Vi bør diskutere om og i såfall hvordan søk på disse typene kan støttes i den norske profilen. Man bør også kartlegge om det er andre lignende typer søk som man også bør behandle.

  Saksdokumenter: NorZIG-profilen, samt BIB-1 attributtsett.

 3. Rapporten fra NDB's rammeverkprosjekt.

  NorZIG sendte brev til ABM-utvikling like etter forrige møte, med spørsmål om rammeverkprosjektet ville gi noen føringer for NorZIs arbeid. Vi har så langt ikke fått svar. Men rapportene finnes på ABM-utviklings nettside:

  http://www.norskdigitaltbibliotek.no/archives/cat_rammeverk.html

 4. Om videre bruk av Explain Lite

  Dette temaet omfatter bl.a. standarder for slike metadata (f.eks. zeerex og Z39.92), men også samarbeidstjenester som går på utveksling av slike data. Vi er vel alle både produsenter og konsumenter av slike data, så temaet bør være matnyttig. Blant spørsmålene er:

  - skal vi bytte ut explain lite med zeerex?
  - kan vi (og vil vi) utveksle slike data om andre?

  Se saksdokument: Service description metadata

 5. Revisjon av NorZIG-profilen.

  Denne saken er primært en oppfølging fra forrige møte (URL til postvisning i lokalt system), men det kan også tenkes at sakene foran på saklista kan resultere i revisjonsønsker.

  Saksdokumenter: NorZIG-profilen, samt referat fra forrige møte.

 6. Eventuelt

Påmelding:

Send en email til seinest mandag 13. mars

Hvordan komme til møterommet:

Møtet er på møterom R324 i tredje etasje, Pilestredet 48 (Eva Balkes hus). Inngang fra HiO-"campus". Døren fra vestibylen til trappene og heisene er låst. Ring Tor Arne Dahl på telefon 92818706, så kommer han ned og låser opp.