NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


1998-11-07
Ole Husby, BIBSYS
ole.husby@bibsys.no


Innnkalling til NorZIG-møte 1998-11-18

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 18. november 1998 kl 1000-1500 i
Informatikkbygningen, Universitetet i Oslo

Vi møtes i "Alfa & Omega" i Norsk Regnesentrals lokaler i 4. etg. i Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23 på Blindern. Rommet har PC med nettforbindelse og prosjektør.

Saklista er kanskje ikke så revolusjonerende, noe som har sammenheng at det ikke ser ut til å ha vært veldig stor norsk aktivitet på dette området siden forrige møte. For noen av oss har dette litt sammenheng med at prosjektet ONE-2 ennå ikke har kommet i gang.

Forslag til sakliste:

(Saklista vil bli revidert hvis jeg får gode forslag.)

  1. Deltakerne presenterer seg, og rapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50.
  2. Rapport fra ZIG-møtet i Madrid i oktober (Liv Holm)
  3. Rapport om arbeidet med ny arkitektur for attributtsett (Liv Holm)
  4. Norsk profil for Z39.50 (Ole Husby)
    Siden sist har Z39.50 BIB-1 attribute set profile for CENL blitt vedtatt av CENL. Jeg foreslår vi tar utgangspunkt i denne, og diskuterer hvilke endringer / tillegg som evt er påkrevet for norsk bruk.
  5. Andre saker.
Ellers vil jeg henvise til vår "søsterorganisasjon" i Danmark, som har en del nyttig informasjon på sin webside: http://www.bs.dk/danzig/.
Se spesielt DanZIG Z39.50 Profile v1997-12-01.

Påmelding:

Send en email til tore.vatnan@ub.uio.no seinest fredag 13. november