NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


1999-08-18
Ole Husby, BIBSYS
ole.husby@bibsys.no


Innnkalling til NorZIG-møte 1999-09-01

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 1. september 1999 kl 1000-1500 på
Nasjonalbiblioteket, Solli Plass, Oslo

Forslag til sakliste:

(Saklista vil bli revidert hvis jeg får gode forslag.)

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50.

 2. Rapport fra ZIG-møtet i Stockholm

 3. Arbeidet med Z39.50-profiler
  Det foregår i øyeblikket arbeid på mange plan: internasjonalt, europeisk, nordisk og nasjonalt. Det er viktig at dette ikke fører til en flora av ikke-kompatible profiler. Jeg foreslår vi lar foreliggende versjon av den norske profilen ligge som den er inntil vi ser mer resultater på "høyere" nivåer.

 4. Vurdering av NorZIGs målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver.
  Jfr punktene på den opprinnelige planen. Når det gjelder styre, så har vi ikke eksplisitt angitt oppnevningsperiode. Jeg foreslår vi revurderer dette på neste møte, dvs våren 2000.

 5. Demo av WebZ: Z39.50-gateway hos BIBSYS
  Dette er en tjeneste som snart vil bli satt i åpen prøvedrift.

Påmelding:

Send en email til m.r.faust@nb.no seinest mandag 30. august

Hvordan komme dit

Jeg går ut fra at alle er istand til å finne Nasjonalbiblioteket . . .