Innkalling til NorZIG-møte 2009-04-22

Neste møte i NorZIG holdes onsdag 22. april 2009 kl 10.00–16.00 på Høgskolen i Oslo i Eva Balkes hus, Pilestredet 48, Rom P369.

Sakliste:

  1. Redegjørelse fra NorZIG-leder (se e-post fra Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As)
  2. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG
  3. MARC21-støtte i Z39.50 (NorZIG Z39.50 Profile version 2.1)
  4. Biblioteksøk og NorZIG (Sluttrapport fase 1, Vedlegg 2: Tekniske krav (PDF))
  5. Standardisering av SRU hos OASIS: Status (Search Web Services - The OASIS SWS Technical Committee Work av Ray Denenberg, Library of Congress)
  6. Status for norske SRU-tjenere utenom biblioteksystemene:
  7. SPARQL og andre nye søketeknologier
  8. Eventuelt

Påmelding

Send en e-post til senest mandag 20. april.

2009-04-20
Tor Arne Dahl, HiO