Innkalling til NorZIG-møte 2012-09-18

Neste møte i NorZIG holdes tirsdag 18. september 2012 kl 10.00–16.00 hos BIBSYS, Teknobyen Innovasjonssenter, Abelsgate 5, 4. etasje, Trondheim.

Foreløpig sakliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG
 3. Beholdningsdata i MARC21 (se referat fra møte i systemleverandørgruppa 7. mars 2012 (PDF) og tilhørende saksdokument (PDF))
 4. SRU-profil versjon 1.1
  1. Postskjemaer: NORMARC versus MARC21
  2. Implementering
 5. Status for OAI-PMH (NorZIG befatter seg nå også med denne protokollen, se sak 3 fra forrige møte)
 6. Framtiden for NorZIG
 7. Eventuelt

Påmelding

Send en e-post til senest onsdag 12. september.

2012-09-04
Tor Arne Dahl, HiOA