NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2017-03-09
Tor Arne Dahl, Høgskolen i Oslo og Akershus

norzig@lister.bibsyst.no

Denne mail-lista for NorZIG er åpen på alle måter. Det betyr at du kan melde deg på automatisk, og at innlegg du sender vil bli distribuert til listemedlemmene uten kontroll.