MARCconv

C-programmet MARCconv konverterer fra og til ulike MARC-varianter. Programmet tar MARC-poster i ISO 2709-format og konverteringstabeller som input, og returnerer konverterte MARC-poster, også som ISO 2709.

Programmet ble utviklet av Michael Preminger, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo, som del av EU-prosjektet OPAC Network in Europe (ONE) i siste halvdel av 1990-tallet. MARCconv er implementert i Z39.50-tjenerne i Bibliofil, Mikromarc og diverse databaser hos Nasjonalbiblioteket.

Konvertering mellom ulike MARC-formater har blitt mer aktuelt de senere årene, spesielt på grunn av diskusjonene om overgang til MARC21 i Norge. Men det er også stadig større interesse for bruk av katalogposter i nye sammenhenger, slik som i mashup-løsninger. Derfor vil NorZIG gjøre MARCconv tilgjengelig for alle.

Dette er altså et C-program som må kompileres, og det hører med diverse andre filer.

2009-10-20
Tor Arne Dahl, HiO