NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2006-10-18
Ole Husby, BIBSYSNorsk Z39.50 profil

Arbeidet med en norsk Z39.50-profil startet på møtet i Oslo 18. november 1998, og har siden vært en prioritert arbeidsoppgave for NorZIG. Versjon 1, som ble utgitt i 1999, er nå i all hovedsak støttet av de norske systemleverandørene.

Arbeidet med versjon 2 startet høsten 2001. Denne versjonen ble vedtatt på NorZIG-møtet 2002.

Versjon 2.1 ble vedtatt på NorZIG-møtet høsten 2006.

Profilen

Profilen foreligger i to deler:

NorZIG Z39.50 Profile Version 2.1

http://www.norzig.no/profiles/profile2.1.html

(Se versjon 1 her: http://www.norzig.no/profiles/norprof.html)
(Se versjon 2 her: http://www.norzig.no/profiles/profile2.html)

NorZIG Holdings Profile Version 2.

http://www.norzig.no/profiles/holdings2.html

(Se versjon 1 her: http://www.norzig.no/profiles/holdings.html)

Samsvarstesting

(Conformance testing)

NorZIG kan tilby noen verktøy for å teste om et produkt eller en tjeneste er i samsvar med denne profilen:

Søketester:

Denne testeren returnerer en tabell som viser hvilke kombinasjoner av søkeattributter en gitt server støtter.
http://samsok.bibits.no/norzig/tools/searchtester21.asp

Resultattester:

Denne testeren returnerer en tabell som viser hvilke kombinasjoner av av Record Syntax og Element Set Name en gitt server støtter.
http://samsok.bibits.no/norzig/tools/resulttester21.asp
Testportal:
Dette er en enkel portal som tilbyr søking vha "NorZIG-attributter" i noen utvalgte norske servere.
http://samsok.bibits.no/norzig.asp
Tjenesten krever passord. Interesserte bes kontakte Tom André Øverland hos BIBITS

Samsvarserklæring

NorZIG har utarbeidet et skjema for samsvarserklæring (conformance statement):

http://www.norzig.no/samsvar/NorZIG2-Conformance.html

Referanser

Et viktig internasjonalt initiativ på profil-området er The Bath Profile. An International Z39.50 Specification for Library Applications and Resource Discovery. Denne profilen har status som "ISO Internationally Registered Profile (IRP)". Profilen er tilgjengelig på:
ihttp://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/bath/
NorZIG har laget en oversikt over hvordan versjon 2 av NorZIG-profilen forholder seg til andre Z39.50-profiler: NorZIG Z39.50 profile Version 2. Relation to other profiles :
http://www.norzig.no/profiles/profile2_diff.html
Forøvrig vises til litteraturlista som finnes i profildokumentet:
http://www.norzig.no/profiles/profile2.html