NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2011-04-19
Tor Arne Dahl, Høgskolen i Oslo


Norske USE-attributter

I attributtsettet BIB-1 er det avsatt en blokk med USE-attributter beregnet på "private use", nemlig intervallet 5000 - 1000. Av disse er intervallet 6300 - 6399 fordelt til Norge av CENL Working Group on Networking Standards.

NorZIG anbefaler bruk av de følgende USE-verdiene.

Vedtatte verdier

 USE  Navn  Henvisning  Verdiområde  Vedtatt dato
6300 HUMORD BIBSYS-MARC 698 Søk i BIBSYS HUMORD 2003-03-12
6301 TEK-ORD BIBSYS-MARC 699 Søk i BIBSYS emneregister 2003-03-12
6302 Materialtype BSMARC 019 BSMARC tag 019$b 2006-09-20
6303 Litterær form NORMARC 008 NORMARC tag 008 pos33 2006-09-20
6304 Nasjonalitet BSMARC (1) BSMARC vedlegg 2 2006-09-20
6305 Funksjonsbetegnelse BSMARC (2) BSMARC vedlegg 4 2006-09-20

Kommentarer til 6304 og 6305

  1. Nasjonalitet brukes om forfatter eller annen person. Det henvises til feltet X00 $j i NORMARC.
  2. Funksjonsbetegelse brukes om forfatter eller annen person. Det henvises til feltet X00 $e i NORMARC.
Merk: Ved søking vha attributtsettet BIB-1 i Z39.50 er det ikke mulig å "kople sammen" forskjellige USE-attributter. Det vil si at et søk på

Navn = "Hansen, Hans" OG
Funksjonsbetegnelse = "overs."

vil ikke gi som resultat referanser hvor Hans Hansen er oversetter, men referanser hvor Hans Hansen er personnavn (f.eks. forfatter) og hvor det finnes en oversetter.

Innføring av flere særnorske verdier

Ønsker om flere slike særnorske attributter vil bli behandlet av NorZIG. Send henvendelse til NorZIG's koordinator!

Mer om bakgrunnen for særnorske verdier

I attributtsettet BIB-1 er det avsatt en blokk med USE-verdier beregnet på "private use":
"The following (5000-10,000) reserves a block of values for private usage; they will never be assigned by the Z39.50 Maintenance Agency. Implementors may use these however they choose, they are not intended for interoperability -- different implementors may define them differently, and assignments of these values need not be reported to the Z39.50 Maintenance Agency."

Se: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html

CENL Working Group on Networking Standards har foretatt en fordeling av intervaller innen denne blokka til de forskjellige europeiske land, slik at Norge har fått tildelt intervallet 6300 - 6399.
Se: http://replay.waybackmachine.org/20070208045633/http://www.lib.helsinki.fi/cenlwg/bib1OID.html
På NorZIG-møtet den 12. mars 2003 ble de to første særnorske atrributtverdiene vedtatt: HUMORD og NTUB-emneord.

Merk: På det nevnte NorZIG-møtet ble det vedtatt å bruke intervallet 8000-8999. På det tidspunktet var vi ikke oppmerksom på vedtaket fra CENL. Da dette ble kjent etterpå, ble det besluttet (etter en kort høringsrunde på NorZIG's epostliste) å ta i bruk intervallet 6300-6399.