Referat fra NorZIG-møte

Tid: 2009-10-22 10:00
Sted: Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits)

Til stede:

Referent: Bjørn Kjetil Fredriksen

Sak 1: Referat fra forrige møte

Referat fra forrige møte vedtatt.

Sak 2: Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG

Roger Niva, Bibliotek-Systemer As

Ignacio Tejera Picossi, Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits)

Bjørn K. Fredriksen, Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits)

Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket

Tor Arne Dahl, Høgskolen i Oslo

Sak 3: Tegnsett i NorZIGs z39.50-profil

Henvendelse fra Helene H. Svihus, systemansvarlig på Sølvberget, Stavanger bibliotek om tegnsettproblemer med import av poster via z39.50. Dreier seg om diakriter som ikke gjengis korrekt ved import fra Flerspråklig bibliotek.

NORMARC støtter ikke UTF-8, så det er sannsynligvis vanskelig å få UTF-8 gjennom z39.50.

  1. Må sjekke om det er mulig for en z39.50-klient å be om UTF-8.
  2. Hvor kostbart og arbeidskrevende dersom gjennomførbart?

SRU er tilpasset UTF-8, og vil kanskje være en enklere løsning?

Tor Arne formulerer utkast til brev som sendes ut til NorZIG for gjennomsyn.

Sak 4: MARCconv

Torstein orienterte om MARCconv:

Gammel kode, utviklet av Michael Preminger på 90-tallet.

Ligger fritt ute, men ikke GNU (GPL). Finansiert av EU, som en del av EU-prosjektet ONE.

Sak 5: Utlånsdata i NorZIGs SRU-profil

Gikk i gjennom alternativene foreslått forrige møte:

  1. At postsskjema normarc alltid returnerer utlånsdata i 850 $f, $h, $x og $y (dette er Normarc-utvidelser som ikke er akseptable i MARC21/MARCXML). Dette skaper overhead ved ordinære SRU-forespørsler.
  2. Det legges til et ekstra postskjema, holdings, i profilen. Postene i trefflisten vil da returneres som Z39.50 Holdings XML Schema.
  3. Vi tar i bruk ISO/FDIS 20775, som de nye retningslinjene fra danZIG foreslår brukt ved utveksling av beholdningsdata i Danmark.

Ang. alt.2 har Torstein funnet enkel bruk av xml-skjemaet OCLC bruker i WorldCat. En forenklet versjon kan brukes. Vil gi 2 forespørsler i SRU, posten og holdings.

Vi går foreløpig for alt.1, og vurderer ved neste korsvei. Kommer til å ta opp saken i framtidige møter, og saken blir automatisk aktualisert når Biblioteksøk kommer mer i gang.

Sak 6: Standardisering av SRU hos OASIS

Utkast til ver. 2.0 av SRU og CQL lagt ut i juli. Standardiseringen hos OASIS pågår.

OpenSearch videreutvikles sammen med SRU 2.0.

Roger viste bruk av OpenSearch i Bærum bibliotek (eget søkevindu for biblioteket i browser).

Alle prøver å sette seg mer inn i endringene (ny versjon og OASIS-standardiseringen) til neste møte, da standardiseringen av 2.0 vil komme i løpet av året.

Sak 7: SRU-profil

V.1.0-profilen og kontekstsettet for søking i bibliografiske baser tatt inn i LOC (høyere status).

Må sjekke hvordan eget kontekstsett/egen profil mappes i bib.kontekstsettet.

ISBN kan settes opp som standard, må bruke modifikatorer på ISSN og Local Number.

Tor Arne tester hvordan egen profil mappes med kontekstsettet for bibliografiske søk.

Sak 8: Eventuelt

Roger – forespørsel om å oppjustere grense for antall poster via z39.50 fra 20 til 100?

Fant ikke begrensningen i profilen, sjekker opp gamle referater til neste møte.

Neste møte: Torsdag 22. april 2010 hos Bibliotek-Systemer As, Larvik.

2009-12-01