Referat fra NorZIG-møte

Tid: 2010-09-14 10:00
Sted: BIBSYS

Til stede:

Referent: Svein Bjerken

Sak 1: Referat fra forrige møte

Referat fra forrige møte vedtatt.

Sak 2: Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG

BIBSYS

Ole Husby, UBiT, NTNU

Øystein Reiersen, Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits)

Roger Niva, Bibliotek-Systemer As

Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket

Tor Arne Dahl, Høgskolen i Oslo

Sak 3: Framtida for NorZIG

Det har vært forslag om å slå sammen møtene i NorZIG med systemleverandørmøtene.

Ulike syn på forslaget. Utgangspunktet var at interessen har vært laber den siste tiden. Z39.50-aktiviteten er liten. Men interessen for SRU er stigende og arbeidet med SRU-profilen bør ferdigstilles. Det er ikke bare systemleverandørene som er interessenter.

Vedtak:

Sak 4: SRU-profil: Forslag til utvidelser fra Bibliotek-Systemer As

Se: e-post fra Roger Niva

Sak 5: SRU-profil: Utkast til ny versjon med bruk av bib-kontekstsettet

Se:

Vedtak:

Sak 6: Standardisering av SRU hos OASIS

Se:

Ingen ny versjon spikret.

Sak 7: Tegnsett i NorZIGs Z39.50-profil

(se sak 3 i referat fra møtet 2009-10-22)

Brev er sendt.

Sak 8: Eventuelt

Roger Niva spurte om Z39.50 tjenerne støttet andre Relation Attributter enn 3 (Equal), slik at man f.eks. kan søke på utgiverår > 2000 (Se 2.2 RELATION ATTRIBUTES i ATTRIBUTE SET BIB-1 (Z39.50-1995): SEMANTICS). Det var ingen som kunne svare helt sikkert på det under møtet.

Neste møte: April 2011. Samordnes med neste møte i samarbeidsforumet for biblioteksystemleverandører i Norge.

2010-09-30