Referat fra NorZIG-møte

Tid: 2011-04-04 10:00
Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo

Tilstede:

Referent: Torstein Tjelta

Saksliste:

Sak 1. Referat fra forrige møte

Referatet godkjent, med en presisering mht. Mikromarc 3 og SRU, se neste punkt.

Sak 2. Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG

Bibliotekenes IT-senter AS

Bibliotek-Systemer As

BIBSYS

Nasjonalbiblioteket

Høgskolen i Oslo

Sak 3. Målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver

Det var diskusjon om hvor generelt eller spesifikt NorZIGs målsetting burde formuleres. Gruppen landet på at det opprinnelige fokus på Z39.50 er utdatert, men at gruppen beholder fokuset på søkeprotokoller. Som et grensetilfelle ble det akseptert at gruppen også befatter seg med OAI-PMH, som implementasjonsmessig gjerne henger sammen med SRU. Det var enighet om at NorZIG beholder navnet, selv om aktiviteten i forhold til Z39.50 vil være minimal.

Det ble vedtatt å stryke første punkt i listen under "Arbeidsoppgaver".

(I etterkant av NorZIG-møte ble det avholdt møte i Systemleverandør-gruppen, som bifalt at NorZIG inkluderer OAI-PMH i sitt interesseområde.)

Sak 4. SRU-profil 

Diskusjon med utgangspunkt i utkast til versjon 1.1 (draft 2), som vi går inn for med følgende merknader/endringer:

NorZIG context set:

Sak 5. SRU-profil: Inkludere holdings-skjema?

Inntil videre benytter flertallet av systemleverandørene Normarc som utvekslingsformat, og inkluderer holdings med utlånsdata i tråd med NorZIG holdings profile. I praksis er det dermed primært Bibsys som har behov for en annen løsning, og vi avventer en avklaring her.

Sak 6. Framtidig støtte for Z39.50 i Bibsys

Det vil ikke bli brukt ressurser på vedlikehold av Z39.50 i Bibsys. (Støtte for SRU og OAI-PMH vil opprettholdes også etter overgang til OCLC.)

Sak 7. Eventuelt

Ny versjon av Base Bibliotek har rom for SRU-adresser. Innrapportering kan gjerne skje ved å sende inn lister på semikolon-separert format, med biblioteknummer som nøkkel.

Neste møte: i tilknytning til møte i Systemleverandør-gruppen (avholdes 13.09).

2011-04-15