Referat fra NorZIG-møte

Tid: 2013-09-12 10.00-14.30
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Oslo

Til stede:

1. Referat fra forrige møte

Referatet godkjent.

Sak 2. Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG

HiOA

Studentene på faget masteremnet Webteknologier laget i vårsemesteret 2013 fem mashups av datakilder der minimum én tilbyr data over SRU-protokollen (disse datakildene er uthevet):

BIBSYS

Nasjonalbiblioteket (NB)

Bibliotek-Systemer As

Bibliotekenes IT-senter AS

3. NorZIG Holdings Profile: Nye verdier for 850 $f

Møtet i systemleverandørgruppa 10. april 2013 (PDF) vedtok å innføre to nye verdier for 850 $f, som er definert for monografier i NorZIG Holdings Profile version 2. Formelt er det NorZIG som skal vedta slike utvidelser.

Samtidig ble det også kommentert at profilen ikke er helt oppdatert.

Vedtak:

4. Beholdningsdata i MARC21 og 5. SRU-profil

Tor hadde laget utkast til versjon 1.2 av SRU-profilen som inneholdt tre nye verdier for recordSchema: normarc_embedded, marc21_embedded og marc21_holdings.

Etter lange diskusjoner ble det enighet om at det holder med to skjemaer, og at de skal bety følgende:

Vedtak:

6. SRU/CQL-standardisering hos OASIS

SearchRetrieve 1.0 godkjent av OASIS 30. januar 2013. Roger orienterte om de største endringene i delstandarden SRU 2.0.

7. Status for OAI-PMH

Ikke noe nytt.

8. Eventuelt

Jan Erik snakket om betydningen av Oria og utvidelsen av datakilder hos BIBSYS. Utviklingen vil påvirke NorZIGs mandat og interesseområde.

Vedtak:

Neste møte: i tilknytning til møte i Systemleverandør-gruppen høsten 2014.

2013-09-16