Referat fra NorZIG-møte 2000-03-15

Møtet ble holdt ved BIBSYS, Trondheim 10:00 - 15:00

Deltagere:

Tom André Øverland, Norsk Systemutvikling AS (tom.andre.overland@mikromarc.no)

Mimmi Gulliksen, RBT (Mimmi.Gulliksen@rbt.no)

Cato Kolås, Bibliotek-Systemer A/S (cato@bibsyst.no)

Torstein Tjelta, NBO (torstein.tjelta@nb.no)

Kjell Nilsen, Biblioteksentralen

Ole Husby, BIBSYS (Ole.Husby@bibsys.no)

Svein Bjerken, BIBSYS (Svein.Bjerken@bibsys.no)

 1. Referat fra forrige møte.
 2. Ingen merknader til referatet.

 3. Statusrapporter
 4. Biblioteksystemer:

  To servere i drift, Deichman og Trondheim. Konvertering fra NORMARC til USMARC er implementert. Holdings er ok. Første testfase er ferdig. Det skal testes mer med hensyn på MARC-konvertering. Serverne har god oppetid.

  Norsk Systemutvikling:

  Har 5 servere i drift (3 norske, 1 svensk og 1 dansk). Serveren har YAZ i bunnen og er enkel å plugge inn i Micromarc. Støtter vanlige tjenester: Bib-1 (+Dan-1), USMARC, NORMARC, DANMARC, element set name: brief, full, reduced.

  Er eneforhandler i Norge av klient BOOKWHERE. NORMARC er importert. Har norske ledetekster. Ingen character negotiation; setter Latin-1 for europa- eller ANSEL for USA-basert server.

  Jobber med et Z-hotell.

  Nasjonalbiblioteket:

  Server basert på DBVOSI-II. Har kjøpt ZedJava fra Crossnet. Har tenkt å skrive alt om til Java. Ingen endringer i serveren før dette er ferdig. NOSP-basen er tilgjengelig. NORART-basen blir passordbeskyttet.

  Biblioteksentralen:

  ALEPH-server. Bortsett fra konfigurering er dette et "låst" produkt og har ikke norsk profil. Har lagt ut flere baser og flere kommer. 

  BIBSYS:

  Deltar i ONE-2 prosjektet. Server basert på DNVOSI-II. Støtter norsk summary holdings. Alle lokale BIBSYS-baser tilgjengelig pluss FORSKPUB og FORSKPRO.

  WEBSPIRS inkludert en Z-server skal igangsettes. Skal gå mot en del kommersielle SilverPlatter-baser (passordbeskyttet). Programvare fra SilverPlatter er gratis, basene er dyre.

 5. Norsk Z39.50-profil
 6. Profilen skal revideres når de internasjonale profilene Bath og ONE-2 er endelige. Gikk gjennom den foreløpige ONE-2-profilen. Hoppet stort sett over det som har med ILL å gjøre. På neste møte vil vi gå mer inn i detaljene når ONE-2-profilen er mer ferdig. Forslag om å prøve å enes om en SUTRS-"standard" for å lette søking.

 7. Holdings data
 8. Vi bør hver for oss gå igjennom servernes oppførsel med hensyn på attributtsettet og skjemaet og særlig detaljert beholdningsinformasjon i henhold til beholdningsskjemaet.

  Problemer omkring periodika og beholdningsdata ble diskutert. Hvor registreres utlånsrestriksjoner og sirkuleringsstatus? Informasjon kan være på heftenivå eller bindnivå. Er det relevant med MARC-katalogisering på hefter? Diskusjonen utsettes til etter gjennomgangen av profilen.

 9. Explain
 10. ONE-2-prosjektets førsteutkast til en XML-basert Explain Lite ble presentert. Denne er å betrakte som svært foreløpig. Vi ble enige om å lage Eplain Lite xml-filer til hver våre servere basert på dette utkastet. BIBSYS sender DTD-en og et eksempel på xml-fil til mail-lista. Crossnet sin klient ICONE vil støtte Explain Lite.

 11. Valg av nytt styre
 12. Ole Husby, BIBSYS (koordinator), gjenvalgt.

  Siv Hunstad, Norsk Systemutvikling A/S, gjenvalgt.

  Torstein Tjelta, NBO, nyvalgt.

 13. Eventuelt

ISO Latin-1 brukes som default tegnsett i søkestreng og i presentasjon av bibliografiske poster for MARC og SUTRS. Angående USMARC vurderes dette fram mot neste profilrevisjon.

ONE-converter brukes av de fleste. BIBSYS har egen converter. Det eksisterer en converter som heter USEMARCON. Tabeller for konvertering til UNIMARC savnes. Det er et forslag i ONE-2-prosjektet om å gå via XML ved hjelp av XSL-script ved konvertering. Dette forutsetter en DTD eller XML Schema. Liv A. Holm skal snart lage tabell for UNIMARC. Vi anmoder NB om å utarbeide NORMARC XML skjema.

Vi anbefaler SUTRS-format med ledetekster på engelsk og går inn for at brief SUTRS starter med tittel.

BIBSYS har planer om en enkel requester, responder.

Norsk Systemutvikling vil kanskje støtte Item Order for danske installasjoner.

Ingen andre har planer om ISO-ILL på kort sikt.

2000-09-20 hos Biblioteksentralen

 

Referent: Svein Bjerken.