Referat fra møte i NorZIG, Larvik 21/11 -01, Kl 11:00 - 15:15

Tilstede:

Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket (NB)
Liv A. Holm, Høgskolen i Oslo (HiO)
Ole Husby, BIBSYS
Tom André Øverland, Norsk Systemutvikling AS (NSU)
David Massey, Biblioteksentralen AL (BSAL)
Odd Arne Jensen, Bibliotek-Systemer As (BSAs)
Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As (BSAs)

Ole Husby ønsket velkommen til nytt møte i NorZIG, en liten fast familie som ved dette møtet er mindre enn noen gang. Det har vært flere forsøk opp igjennom på å trekke inn deltagere fra flere miljøer uten at dette har medført flere medlemmer.

Neste møte blir i Oslo 13/3 -2002. Høgskolen i Oslo er teknisk arrangør.

1. Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50

Torstein Tjelta, NB

Tom André Øverland, NSU

Liv A. Holm, HiO

David Massey, BSAL

Ole Husby, BIBSYS

Ola Thori Kogstad, BSAs

2. Korte rapporter fra ZIG, ONE-2 og SVUC

ZIG, ved Ole Husby

Møter to ganger i året, en gang i USA og en gang i Europa. Uformelt forum med 50 - 70 deltagre. Mindre fokus på detaljer nå, mer på temadiskusjoner. Møtet i York i oktober hadde bl.a. temaene ZNG, OpenURL og utviklingsverktøy som Java og ZOOM. Det ble også litt snakk om BIB-2.

Litt om ZNG:

ONE-2, ved Liv A. Holm

ONE-2 ble avsluttet 18. september 2001. Nå er man inne i en fase med oppsummeringer. På et evalueringsmøte i oktober ble produktene presentert og demonstrert. Man fikk tilbakemeldinger på at planene for videre utnyttelse av produktene ikke var gode nok. ICONE-klienten er forbedret slik at den nå håndterer fjernlånsbestillinger.

Toolbox med bl.a :

Etterarbeid 10-11 desember i Roma hvor businessavtaler mellom partnerne for å komme frem til god bruk av ONE-2 resultatene skal utarbeides. British Library har benyttet en testserver i prosjektet og vi HÅPER de vil sette sin(e) regulære baser i vanlig drift med ONE-2 produkter. Romamøtet vil vise om det er grunnlag for dette eller ei.

SVUC, ved Ole Husby

Partnere er de nordiske nasjonalbibliotekene og BIBSYS. Hensikten er å etablere tjenesteavtaler for samsøking.

3. Norsk Z39.50-profil

Tom André Øverland presenterte hovedpunktene i epost om temaet, datert 30. oktober 2001.

Ola Thori Kogstad: Hvorfor trenger vi en revisjon?

Svar fra forskjellige:

Arbeidsgruppe som presenterer et utkast til neste møte: Ole Husby, Torstein Tjelta og Tom André Øverland.

Profilens mål:

Profilens form:

Profilens innhold:

Funksjonell oppdeling

 1. Bibliografisk søk/gjenfinding
 2. Holdings (søk?)/gjenfinding
 3. Crossdomain
 4. Elektronisk dokumentlevering
 5. Explain Lite

Tom André Øverlands epost innholder omtale av innholdsavsnitt. Arbeidsgrppen ser videre på dette.

4. Behov for nye søkeattributter

I forbindelse med arbeidet i SVUC kom det opp spørmål om det var behov for nye norske USE-verdier i BIB-1. Hvis det er behov for dette er det tre måte å få dette inn i BIB-1 på:

 1. Lage et eget attributtsett NOR-1
 2. Tillegg til BIB-2 meldt inn via ZIG
 3. Bruke lokale koder - såkalt "privat hjørne" av BIB-1

Liv A. Holm ser på dette til neste møte.

5. Om MARC-konvertering

Torstein Tjelta presenterte 4 (eller egentlig 5) alternativer for programvare for konvertering:

De forskjellige alternativene ble gjennomgått.

Ønsket om å ha et felles "norsk" konverteringsprogram var stort. MARCconv er svaret på dette ønsket. Gruppa ber om at NB tar ansvar for konverteringstabeller. Høgskolen i Oslo vil stå får utvikling og vedlikehold av MARCconv.

Et spørsmål er betaling for vedlikeholdet av MARCconv. Liv A. Holm kommer med forslag til vedlikeholdsavtale på neste møte.

(Siv Hunstads innlegg om temaet ble raskt gjennomlest men ikke lagt til grunn for diskusjonen. Dette fordi dokumentet var kommet så sent inn at Torstein Tjelta og forsåvidt alle andre, ikke hadde fått anledning til å sette seg inn i innholdet før møtet.)

6. Explain-Lite

Explain-Lite er et XML-basert skjema som kan benyttes til å beskrive en Z39.50-tjener. En Z39.50 klient kan etterspørre denne informasjonen som en del av "INIT SERVICE".

Norske systemleverandører oppfordres til å gjøre Explain Lite tilgjengelig for sine Z39.50-tjenere.

7. Eventuelt

Tom André Øverland foreslo at informasjon om Z39.50-tjenere kunne tas inn i Nasjonalbibliotekets base BIBLIOTEK. På den måten behøver informasjonen kun å oppdateres ett sted. Informasjonen vil så også kunne hentes ned automatisk via allerede etablerte rutiner for distribusjon av informasjon fra base BIBLIOTEK.

Torstein Tjelta mente at dette skulle være enkelt å få til rent teknisk, og så heller ingen andre problemer med dette forslaget. Følgende felt ble foreslått:

 1. Serveradresse
 2. Base
 3. Portnummer
 4. URL til teknisk informasjon

Ingen andre saker til eventuelt.

Referert av Ola Thori Kogstad