Referat fra NorZIG-møte

Tid: 2002-09-25 kl. 10.00
Sted: BIBSYS, Trondheim

Tilstede:
Liv A. Holm, JBI
Ola Thori Kogstad , Biblioteksystemer - BIBLIOFIL
Torstein Tjelta, NB
Tom André Øverland, BIBITS - MIKROMARC
David Massey, BIBITS - ALEPH
Ole Husby, BIBSYS
Svein Bjerken, BIBSYS

Referent: Svein Bjerken


Ole ønsket velkommen til BIBSYS sine nye lokaler i TEKNOBYEN INNOVASJONSSENTER.

Saksliste

En saksliste var sendt ut med innkallingen.

Referatet følger dagsorden.

1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50.

Hver av møtedeltagerne ga en kort statusrapport for sin institusjon/system.

2. Norsk Z39.50-profil


Forslag til ny profil ble lagt fram på forrige møte Det har ikke kommet noen innvendinger i høringsrunden. Profilen harmoniserer til en viss grad med BATH-1.1. Det er ikke gjort noen sammenligning med BATH-2.
Profilen ble gjennomgått og bare noen skjønnhetsfeil ble rettet.

Profilen ble godkjent!

Sett i gang og implementer!

3. Særnorske USE-attributter

Liv vil ha input om attributter som ikke står her eller i BIB-1.
Vi ønsker neppe å gå bort fra BIB-1?
Muligheter:
  1. Levere ønsker til BIB-1 for godkjenning av ZIG.
  2. Bruke det lokale hjørnet av BIB-1 (fra 5000 -).
  3. Eget nytt attributtsett, NOR-1, slik som DAN-1.
Forslag om at vi bruker mulighet 2 og undersøker om det er mulig å samarbeide med Finland og andre i norden om en fordeling/koordinering av bruken. Vi kan legge inn litt mer innsats for å sjekke om noe allerede fins i BIB-1 og
  1. Lage lista fullstendig.
  2. Finne ut hvilke som skal være med.
  3. Rangere viktighet.
  4. Få fram endelig liste.
Frist for innsending av attributter til Liv: 2002-10-15
Ferdig til 2002-12-01.

4. ZING og Web Services

Ole innledet til en diskusjon om temaet med utgangspunkt i den utviklingen som foregår når det gjelder HTTP-baserte søkeprotokoller.
Det etter hvert så populære (trendy) Web Services er i praksis basert på HTTP, SOAP og XML.

ZING, Z39.50-International: Next Generation, er et initiativ fra personer Z39.50-miljøet. Utgangspunktet er HTTP og XML samt SOAP/RPC. De to parallelle protokollene SRU (Search/Retreive URI service) og SRW (Search/Retreive Web service) er tilstandsfrie. Det stases på støtte for Search, Present, Sort og Explain "Lite". Spørrespråket er CQL som bygger på CCL. Initiativet kan vel ennå sies å være i startfasen og mye gjenstår for å komme fram til en standard.

Liv mener at vi bør følge med på hvordan dette utvikler seg og kanskje fordele oss i mellom hvem som følger med på hva. Ser muligheter for større utbredelse av Z39.50 med dette initiativet.

Ola er besnæret av forenklingene på protokollnivå. Z39.50 er omfattende selv om det er etablert og støttet. Kan bli tilgjengelig for flere. Vi bør holde øye med utviklingen og vurdere det hele på et pragmatisk nivå. Kundene har nok ikke hørt om dette. De er mer opptatt av fjernlånsmulighetene i Z39.50.

Torstein synes det lurt med SRU/SRW og er positiv til tilstandsfrihet. Mener dette kan få vind i seilene. Synes ikke det er grunn til å gjøre noe før det er en viss etterspørsel. Det kan være noe å hente med SOAP også ut over Search/Retreive.

Tom André kan melde at utviklingssjefen er opptatt av SOAP-protokollen. Har fått en tilbakemelding fra kunde om at Z39.50 er død; Web Services lever! Det kan være en viss utviklingsvilje i hans miljø.

David har tro på XML som noe framtidsrettet. Har ikke noe konkret i forbindelse med ZING. De har ikke så fri stilling med hensyn på utvikling, men kan bidra med testing.

Ole har fått noen henvendelser utenfra angående SOAP. Ingen har spurt om Web Services. BIBSYS er positiv innstilt til å bruke ressurser på området. En SRU-server er funnet hos Kongelige Nederlandske Bibliotek.

BIBSYS,MICROMARC og NB er i stand til å komme opp med en SRU-server som er godt nok for testing av CQL. Alle har en SRU-klient.
Når det gjelder en SRW-server er det teknisk mulig for de samme, men her kreves blant annet SOAP-verktøy mm. SRW-klient er også arbeidskrevende å få til.

5. Eventuelt

Ole tok opp en sak om styrets funksjonstid.
Styret består i dag av Det ble bestemt at det velges nytt styre på neste møte. Styret er valgkomité.

Liv har skrevet til katalogkomitéen og bedt dem formidle endringer i MARC-formatet til NORZIG v/Ole.
Ole har ikke hørt noe fra dem. Liv tar kontakt med Gøril Hesstvedt for å høre om de har mottatt brevet.

Neste møte:


Tid: 2003-03-12
Sted: Oslo (BIBITS eller ABM-utvikling?)