Referat fra NORZIG-møte

Tid:  10. mars 2004 kl. 10:00-15:00
Sted: Bibliotekenes IT-senter AS, Oslo

Tilstede:

Svein Bjerken, BIBSYS
Tor Arne Dahl, JBI
Ole Husby, BIBSYS
Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer AS
David Massey, Bibliotekenes IT-senter AS
Torstein Tjelta, NB
Tom André Øverland, Bibliotekenes IT-senter AS

Referent: David Massey

Saksliste:

1. Status

BIBSYS
------

Ingen utvikling av Z39.50-server siden sist.

Søkeportal med søk mot Z39.50/ZING databaser
planlagt lansert i september. Skal erstatter
dagens Zsøk.

Jobber med SRU/SRW i forbindelse med prosjektet
Trondheimsbilder sammen med blant annet
Biblioteksystemer.

Forventer økt bruk av Z39.50 server i forbindelse
med UBene sin planlagt nettportal.

Bibsys fortsetter å utvikle sin Søkeportal
uavhengig av UBene evt. anskaffelse av nettportal.


BIBITS - Mikromarc
------------------

BIMIN portal i produkasjon (min.bibl.no).


BIBITS - ALEPH / MetaLib
------------------------

Har levert anbud på nettportal til UBene.


JBI
---

Undervisning på JBI skifter fokus fra Z39.50
til SRU/W.

Det skrives en oppgave av en student
på masterstudiet om Z39.50 og ZING.

Bibliotek-Systemer
------------------

Arbeider med Trondheimsbilder prosjektet.
SRW-basert. Skal lanseres sen sommer 2004.

Merker økt interesse for Z39.50. 2 nye
Z39.50-server er bestillt av kunder i det
siste.


NB
--

Samisk bibliografi er lagt ut som Z39.50
base. Tegnsett er latin-1 med NORMARC
shift-koder.


Internasjonalt (Ole)
--------------------

Skjer lite rundt Z39.50. Stor utbredelse av
Z39.50 servere internasjonalt.

Jobbes med SRU/W. Versjon 1.1 var ferdig i
februar 2004. Det finnes få SRU/W server
internasjonalt.


2. Prosjekt NDB Rammeverk

Ole orienterte om bakgrunn og status for
NDB Rammeverk prosjekt.

Jobber med forslag til standarder som
kan brukes innenfor NDB området.

Prosjektleder ansatt av NB er Petter Moberg.

Diskjusjon av forhold mellom NorZIG og
arbeidspakke 3 Fellessøk. AP3 skal også jobbe
med elementer som er utenfor det som
NorZIG har jobbet med, f eks fjernlån.

I AP3 detltar 4 stk. fra NORZIG-gruppen
(Svein, Ola, Torstein og Tom André).

Diskusjon om sponsing av Z39.50 servere
for å øke utbredelse.

Enighet om at AP3 bør utnytter det
arbeid som er gjørt i NorZIG.


3. Samsvarerklæring

Ole har laget et skjema basert på profil
dokumenter.

Diskjusjon om skjema skal utfylles i forhold
til et produkt, tjener, database. Enighet
om det bør legges inn et felt om dette
øverst i skjema.

Hvordan skal skjema fylles ut? Forslag:

Y = Yes
N = No
N/A = Not applicable
C = Conditional

Kommentarer i skjema nummeres.

Hvilket format skal brukes? Word, PDF og / eller
HTML. Skjema bør være tilgjengelig i et
åpent format.

Hva skal skjema brukes til? Skal ikke erstatte
EXPLAIN. Kan tenkes brukt i anbuds situasjon.

Kun blank skjema på NorZIG nettsted. For å
få utfyllt skjema må det kontaktes leverendøren.
Det ble oppfordret til at leverandørene fyller
ut skjemaet for sitt produkt og lenker til dette
på leverandørenes Z39.50-sider.

Ole oppdaterer skjema og sender det ut til NorZIG
listen før påske. Utfylling av skjema testes og
evt. rettes før Svein gjør skjema om til HTML
(ved hjelp av Emacs).


4. Profilering av SRU/W

Tor Arne har i arbeidsgruppen laget
et utkast til en Index Set til NorZIG.

Diskusjon om behov som NorZIG har utover det
som finnes i Bath.

Det som kaltes Index Set er nå kalt Context Set.
Tor Arne oppdater utkasten i forhold til
disse endringer. En ny utkast sendes til NorZIG
listen før påske.


5. Evt.

Neste møte : onsdag 13. oktober i Larvik.