Referat fra NORZIG-møte

Tid: 20. september 2006 kl. 10:00 - 14:00
Sted: BIBITS, Oslo, Oslo

Tilstede:
 Tor Arne Dahl, JBI HiO
 Ole Husby, BIBSYS
 Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket
 David Massey, BIBITS
 Tom André Øverland, BIBITS
 Ola Thori Kogstad, Biblioteksystemer AS

Referent: David Massey

Sak 1: Status

Nasjonalbibliotek:

. Ingen utvikling rundt Z39.50

JBI HiO

. Underviser i SRU/SRW i 2. klasse.
. Masterstudenter har temaoppgave om å lage en SRU klient
 mot Library of Congress med intergrasjon mot Amazon.
. Etterspør norske SRU-server

Biblioteksystemer

. Større interesse rundt Z39.50 fra kunder
. Flere Z39.50 servere installert i forbindelse med Samsøk
. Ingen oppgradering av Z39.50 server
. SRW løsningen Trondheimsbilder holder på å implementere
 Scan.
. Tiedemann har levert 2 Z39.50 server som brukes i Samsøk
 i Vestfold. Ønsker at Bibliotekservice delta i NorZIG.
. Sambibliotek i Drammen. Fellesøk på tvers av Bibliofil og
 BIBSYS. Ting fra 2.1 profilen er tenkt brukt her.

Bibits (Mikromarc)

. Ingen stor utvikling.
. Begynner å implementere ting fra 2.1 profil til neste release
 av Mikromarc.
. Flere Z39.50 servere er installert hos kunder.

Bibits (ALEPH/MetaLib)

. SRU klient kommer i fremtidig versjon.
. 4 MetaLib installasjoner nå i drift Sjøkrigsskolen, STAMI,
 UBene og Opplandsportalen.

Bibsys

. Nesten ingen utvikling på server
. Økt trafikk fra portaler
. Mime - søkeportal er satt i drift for 37 Bibsys kunder.
 SISIS-Elektra fra OCLC.
. SRU-server er planlagt ferdig i løpet av året.
. ZeeRex implementert

Annet

. Muligheter for at NORA (http://www.ub.uio.no/nora/) har planer
 om en SRU-server.
. OAI status
- Nasjonalbibliotek bruker OAI til å høste data til SuperSøk
- Mikromarc og Bibsys har levert data via OAI til Ekofisk prosjekt
- Bibsys har kontaktet Google om OAI men Google hadde lite interesse


Sak 2: Revisjon av NorZIG-profilen

. Oppfordring om best mulig støtte for eksisterende felt.
. Bibliotek bestemmer selv hva som indekseres. Bør det går ut en
 utfordring til biblioteker?
. Endre setningen med tekst '... the web service description files ...'.
. Legg inn en reference til skjema for ZeeRex.
. Henvisning til dokumentet om Norske Use-attributter
. Endringene var godkjent.
. Ole sender informasjon til Biblioteknorge og Systemleverendørene om
 oppdateringen.

Sak 3: Norske Use-attributter

. Henvisning til 019$d fjernes fra 6303
. 6304 og 6305 det fremheves at dette er knyttet til personer
. 6305 teksten Rolle endres teksten som er brukt i NORMARC
. 6304 og 6305 det legges inn refenanse til MARC felt X00$j
 og X00$e


Evt.

. Hjemmeside til NorZIG har ny adresse www.norzig.no
. Oppfordring om å legge ut ZeeRex filer og sender beskjed til
 Torstein som kan oppdatere base BIBLIOTEK.
. Base BIBLIOTEK - ZeeRex URL skal ikke erstatte opplsyninger
 om hostnavn, port og databasenavn. En bibliotek kan ha
 flere database med hver sin ZeeRex fil. Feltene bør derfor
 være reperterbare.
. NorZIG sin rolle fremover? Økt fokus på SRU. SRU-profilen redigeres
 av Tor Arne i løp av høsten.
. Neste møte hos Biblioteksystemer i Larvik 14 mars 2007. Før
 møtet vurderes om det er behov for å holde møtet.