Referat fra NORZIG-møte

Tid: 14.03.2007 10:45-15:45
Sted: Bibliotek-Systemer As, Larvik

Tilstede:
  Ole Husby, BIBSYS
  Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket (NB)
  Tor Arne Dahl, Høgskolen i Oslo
  Tom André Øverland, Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits)
  Runar Eggen, Reindex
  Roger Niva, Bibliotek-Systemer As
  Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As

Referent: Roger Niva


Saksliste:

Sak 1: Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til
Z39.50 og SRU


NB
- Det har ikke vært noen videreutvikling av Z39.50 på grunn av at en større
omlegging av bibliografiske databaser er på gang.


BIBSYS
- Har lagt ned z-klienten deres(ZSøk/WebZ) på grunn av at de fleste har fått
seg egne søkeportaler og z-klienten har vært lite brukt i den senere tid.
- Har planer om å få på plass en SRU-tjener i løpet av første halvdel av 2007.
- Mindre bruk av Z39.50-tjener hos BIBSYS enn det burde vært i hht. satsingen
som har vært på portaler. Kan tyde på at portalene ikke blir så mye brukt til
samsøking, og at man søker i BIBSYS direkte via BIBSYS Ask.

Mikromarc/Aleph
- Aleph: Opplandsportalen er kommet på plass etter forrige møte.
- Mikromarc 2 Z39.50-tjener er oppgradert til versjon 2.1 av norsk profil.
  Z39.50 klienten er fullt integrert i søkedelen i MM2.
- Mikromarc 3 er kommet i drift, hovedsaklig hos skolebibliotek i denne omgang.
  Z39.50-klient inkludert i eksterne søk, mens Z39.50-server i MM3 vil komme
etterhvert som behovet melder seg.
  MM3 utvikles parallelt med MM2.
- Hvis det blir aktuelt med SRU for MM2, blir det med yazproxy.


Bibliofil
- Z39.50 er ikke fullt oppgradert til v2.1 av den norske profilen, men det er
på vei.
  Kun feilretting er utført på tjeneren.
- Har ingen planer om å utvikle en SRU-tjener per i dag, på grunn av
liten/ingen interesse.
- SRW/Scan er kommet på plass i Prosjekt Trondheimsbilder. SRW-tjenere fra
BIBSYS, Bibliotek-Systemer As og Museenes datatjeneste.
- Flere Bibliofilbibliotek i Østfold mangler Z39.50-tjener. Dette vil de få i
løpet av kort tid.
- Drammensbiblioteket er kommet igang. Drammensbiblioteket bruker en
hybridløsning med blant annet en sip2-gateway for kommunikasjon mellom
utlånsautomatene og databasen til BIBSYS og Bibliofil. Drammensbibliotekets
publikumssøk er Samsøk satt opp mot de to institusjonene.


Høgskolen i Oslo
- Har masterstudenter som driver med et mashup-prosjekt hvor de bruker SRU mot
Library of Congress og Amazon.
- Ser gjerne at flere leverandører utvikler SRU-tjenere som de kan bruke i sine
prosjekter.
- Har problemer med at blant annet samiske tegn forsvinner i Z39.50
søk(iso-8859-1).
- Ser på de forskjellige samsøkløsningene som finnes som en del av undervisningen.
- Bruker Koha internt til et prosjekt over oversatt nordisk litteratur.
thor

Reindex
- Kjører en sentral løsning basert på GNU/Debian Linux.
- 2 databaser, en for katalogsøk(basert på IndexDatas Zebra) og en for
administrasjon(Sybase).
- Har både Z39.50 tjener og klient samt en SRU-klient.
- MarcXML som innpakking.
- Henvender seg i første omgang mot bedriftsmarkedet.


Sak 2: Norsk prosjekt for felles søk. Orientering fra Nasjonalbiblioteket.

Torstein Tjelta fra Nasjonalbiblioteket ga en kort og uformell orientering om
prosjektet.
Prosjektet kan ses som en oppfølging av arbeidspakke 3, fellessøk.
Prosjektet skal ha en redegjøring klar i slutten av mars 2007.
Noen egenskaper ved løsningen:
- Felleskatalog med webinngang for sluttbrukere, muligens i regi av NB?
- Innhøstning av katalogdata og beholdningsdata ved f.eks. OAI-PMH fra alle
offentlige bibliotek.
- Nedlasting av oppdatert bestands- og sirkulasjonsinformasjon med Z39.50.
- Mulighet for sluttbrukere å bestille titler til sitt hjembibliotek eller hjem.
- Fjernlån/Innlån ved hjelp av NILL.
- Låneridentifikasjon basert på felles lånekort og FEIDE.
- Mulighet for visning av fulltekster til sluttbruker.
- Webservice mot felleskatalogen?
- Poster utveksles i Marc21.

Dette faller litt utenfor NorZIG(med unntak av søkesystemene) og er heller noe
biblioteksystemleverandørgruppa bør ta en nærmere kikk på. Det er på sin plass
å bemerke at dette punktet ble fremmet på sakslista for neste møte i
biblioteksystemleverandørene mens møtet i NorZIG pågikk.


Sak 3: Norsk SRU-profil
Tor Arne Dahl fra Høgskolen i Oslo har gått gjennom den norske profilen for
SRW/SRU og har laget et utkast til ny revisjon.
- Siden forrige revisjon av profilen er betegnelsen på protokollen blitt
 endret til SRU på de offisielle nettsidene. Navnet SRU omfatter både SRU
 og SRW. Det nye profilutkastet benytter samme betegnelse.- Flere lenker var døde og måtte endres.
- Linja om "unique identifier for this document" skal fjernes.
- Seksjonen om UTF-8 er ok og skal beholdes(UTF-8 kreves).
- Tegnsett sier ingenting om alfabet og evt. translitterering. Det er derfor
 helt opp til den enkelte server å avgjøre hvordan den vil håndtere søk som
f.eks. inneholder tegn på kinesisk.
- Under "Retrieval" legger vi til at vi krever MarcXchange.
- I context settet legger vi til en notis om at vi bare krever dewey og udc
 hvis databasen støtter søking på dette.
 Hvis det ikke støttes skal det gis feilmelding, ikke 0 treff.
- Under "Basic Requirements" skal det legges til en notis om at serverne
 skal bruke cql.anywhere ved "term-only"-søk i CQL (ikke cql.serverChoice
 som angitt i CQL-kontekstsettet)

Tor Arne sjekker om vi kan kreve at SRU-serverne skal støtte NorZIG sitt
context set uten at klientene må sende med identifikator URL(kun kortnavn).
Tor Arne sjekker hvordan det går med bib context settet. Hvis dette kommer på
plass i løpet av overskuelig framtid og dekker våre behov kan vi muligens gå
bort fra et eget context set samt bath og bruke dette i stedet.
Tor Arne sjekker hvordan man eventuelt kan registrere egne context sets.


Sak 4: Eventuelt

Ola Thori Kogstad tok opp saken om Marc21 som nasjonalt utvekslingsformat.
NorZig sin Z39.50 profil krever at man støtter NORMARC, Marc21 og SUTRS. Gruppa
så ingen grunn til å fjerne kravet om NORMARC i denne omgang.
Hvis Marc21 skal ta over som utvekslingsformat må spesielt
beholdningsinformasjonen være på linje med NORMARC.

Ole Husby tar kontakt med katalogkomiteen med forslag til hvordan
beholdningsinformasjonen og referansene til lokal postvisning som vi har i
NorZIG profil v. 2.1 kan representeres i Marc21.


Ola Thori Kogstad tok opp en driftssak.
Det bør finnes en oversikt over epostadresser for hver systemleverandør som man
kan bruke for å melde om feil i Z39.50- og eventuelle SRU-tjenester man
drifter/har ansvar for. Hver systemleverandør sender en slik epostadresse til
Ole Husby, som legger de inn på egnet sted på NorZIGs nettsider.
Det er viktig at alle systemleverandørene har oppdaterte/korrekte lister over
Z39.50 tjenere som er i produksjon.


Ole Husby fremmet et ønske om at noen andre tar over koordinatorrollen hans fra
neste møte.


Neste møte blir 10.oktober hos BIBSYS i Trondheim.