Referat fra NorZIG-møte

Tid: 2008-03-05 10:00
Sted: BIBSYS, Trondheim

Tilstede:

Referent: Svein Bjerken

Saksliste:

Sak 1: Koordinatorskifte

Ole Husby har begynt i ny jobb på UBiT. Etter eget ønske slutter han som koordinator. Tor Arne Dahl overtar koordinatorjobben, og går derfor også inn i styret. Websider flyttes til Høgskolen i Oslo.

Sak 2: Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50 og SRU

Ole Husby, UBiT

Roger Niva, Bibliofil

Torstein Tjelta, NB

Tor Arne Dahl, Høgskolen i Oslo

Tom André Øverland, Mikromarc

David Massey, ALEPH

Svein Bjerken, BIBSYS

Sak 3. Norsk SRU-profil

Sak 4a Eventuelt. Holdings (bestand)

Sak 4b Eventuelt. Ønske fra Hana Christie.

Sak 4c Eventuelt. NORMARC vs. MARC21

NorZIG hadde ikke mottatt noe svar på brevet til katalogkomiteen om uautorisert bruk av NORMARC-felter i Z39.50 profilen og hvordan det kunne håndteres i MARC 21 per i dag.

Neste møte: 15. oktober 2008 hos NB.

2008-08-29
Endret: 2008-09-01 kl. 15.50