Referat fra NorZIG-møte

Tid: 2008-10-22 10:00
Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo

Tilstede:

Referent: Torstein Tjelta

Saksliste:

Sak 1: Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50 og SRU

Svein Bjerken, BIBSYS

Tor Arne Dahl, Høgskolen i Oslo

Bjørn Kjetil Fredriksen, ALEPH

Ignacio Tejera Picossi, Mikromarc

Roger Niva, Bibliofil

Torstein Tjelta, NB

Sak 2: Gjennomgang av målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver

Dokumentet «Målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver» ble gjennomgått og diskutert. En rekke strykninger og omformuleringer ble vedtatt. Tor Arne melder endringene til NorZIG-listen og legger ut ny versjon av dokumentet på NorZIGs nettsted.

Sak 3. Norsk SRU-profil versjon 1.0

Den nye profilen ble publisert 14. mai 2008 av Tor Arne. «NorZIG context set» er formelt registrert hos SRU Maintenance Agency med identifikator info:srw/cql-context-set/15/norzig-1.0.

Diskusjonen viste at det foreløpig ikke finnes noen implementasjon som støtter NorZIG-profilen. Vi oppfordrer alle aktuelle tilbydere av SRU-tjenere til å implementere støtte for denne.

Sak 4. Gjenoppfrisking av saker fra forrige møte

Holdings og Normarc vs. Marc21

Gjeldende måte å formidle utlånsdata vha Z39.50 er basert på normarc som utvekslingsformat, med bruk av normarc-feltene 850 $f, $h, $x og $y slik som foreskrevet i NorZIG Holdings Profile version 2. Foreløpig har ikke marc21 rom for slike data. Vi kan derfor ikke uten videre følge en anbefaling om å benytte marc21 istedenfor normarc som (eneste) utvekslingsformat.

Situasjonen mht anbefalt nasjonalt utvekslingsformat er ennå ikke fullt avklart, men hvis vi i fremtidige versjoner av profilene for Z39.50 og SRU skal kunne droppe kravet om normarc som obligatorisk record syntax forutsetter det at problemet med representasjon av utlånsdata løses vha nasjonalt tillegg til marc21 og/eller at vi foreskriver andre formater for utveksling av bestands- og utlånsdata. (XML-baserte kandidater kan være http://www.loc.gov/z3950/agency/defns/HoldingsSchema8.xsd eller http://www.loc.gov/standards/iso20775/).

Tor Arne Dahl tar opp tråden mht kommunikasjonen med katalogkomitéen.

Register over SRU-tjenere

Liste over norske SRU-servere er bl.a. etterspurt av Hana Christie.

SRU-tjenere for kataloger tilhørende norske bibliotek bør innrapporteres til Base Bibliotek. Øvrige SRU-tjenere listes på NorZIGs nettsider. Alle oppfordres til å melde om SRU-tjenere til NorZIG-listen.

Neste møte: 22. april 2009 hos HiO.

2008-10-23