Referat fra stiftelsesmøte i NorZIG

Riksbibliotektjenesten, Bygdøy Allé 21 12/2-1998 kl. 10.00

Tilstede

Liv A. Holm, Høgskolen i Oslo
Torkel Hasle, Bibliotek-Systemer A/S
Siv Hunstad, Norsk Systemutvikling A/S
Ignacio Tejera Picossi, Norsk Systemutvikling A/S
Heidi Ugelstad, Norsk Systemutvikling A/S
Hilde Høgås, NBR Svein Parnas, STING
Mimmi Gulliksen, RBT
Ingeborg Hvaale, NLH
Torstein Tjelta, UBO
Knut Hegna, UBO
Tore Vatnan, UBO
Hana Konupek, UBO
Jon Lanestedt, UBO
Marianne Arnesen, UBO
Øystein Reiersen, AL Biblioteksentralen
Ole Husby, BIBSYS
Jan-Erik Kofoed, BIBSYS

Ole Husby ønsket velkommen, og takket RBT (lokaler) og Nasjonalbiblioteket (lunch) for velvillighet.

Bendt Rimer fra Nasjonalbiblioteket var innom og overbrakte hilsen fra Nasjonalbibliotekaren.

Ole Husby ble valgt til møteleder. Han orienterte om hvem som var invitert til møtet, og oppfordret alle til å spre ordet videre.

1. Presentasjonsrunde

2. Historikk

Liv Holm redegjorde om historikken bak SR/Z39.50 og prosjekter som har arbeidet med protokollene opp gjennom tiden.

3. Statusrapport om Z39.50-tjenester fra BIBSYS (Ole Husby) og UB Oslo (Torstein Tjelta).

BIBSYS:

BIBSYS deltok i BIBNETT, IANI, Nordisk SR-nett og ONE. Hele BIBSYS-databasen er tilgjengelig gratis for alle via en Z39.50 versjon 3-server. Denne er ganske mye brukt, antagelig i førte rekke via web-gatewayer. MARC-poster kan lastes ned gratis fra BIBSYS for kopikatalogisering.

BIBSYS har en Z39.50 klient integret i sitt vanlige VT100 søkegrensesnitt (gensøk).

Framtidsplanene omfatter blant annet en webgateway og deltagelse i ONE-2, der en bl.a. vil fokusere på beholdningsdata og fjernlånsbestillinger.

UB Oslo:

UBO har deltatt i de samme prosjektene som BIBSYS. De tilbyr pr. i dag basene NorBok, NorPer, NorArt, SamBok, SamPer og NOSP gjennom sin versjon 3-server. Serveren har implementert deler av Explain. Serveren er i dag ikke særlig mye benytet (ca. 60 sesjoner/dag). UBO vil også delta i ONE-2.

4. Statusrapport fra andre system- og tjenesteleverandører

BIBLIOFIL/Torkel Hasle:

Bibliofil har en versjon 2-server oppe og kjøre (z3950.bibsyst.no:210) basert på YAZ fra Indexdata. Ingen kunder har så langt kjøpt serverløsningen.

Bibliofils web-basert samsøk-tjeneste inkluderer også gateway mot z39.50.

MIKROMARC/Siv Hunstad:

Z39.50-klient planlegges å være standard i MM2. Klient prioriteres høyest, men de planlegger også å implementere en server. Denne vil ikke være en del av standardpakken.

ALEPH/Øysetin Reiersen:

Har serverløsning utviklet av Indexdata. Har også en integrert klient som gjør det lett å kopiere poster inn i basen. Skal være versjon 3, men har ikke sort/scan/explain. Biblioteksentralen selger bibliografiske data, og det er aktuelt å tilby disse over Z39.50. Dette forutsetter imidlertid løsning på betalingsproblematikken.

5. Kort presentasjon av prosjekt ONE (OPAC Network in Europe), med fokus på tilgjengelig programvare

Liv Holm orienterte om prosjektet med fokus på hva som er tilgjengelig av resultater.

Følgende er public domain:

6. Z39.50 profiler

Ole Husby orienterte.

ONEs BIB-1 profil bygger ATS-1. BIB-1 er videreutviklet til Z39.50 BIB-1 attribute set profile og lagt fram for CENL med forslag om å forsøke å gi denne en slags status som en europeisk profil.

Spørsmålet om vi trenger en norsk profil ble brakt på bane. Det var enighet om at en slik profil bør baseres på internasjonale profiler og evt. være en utvidelse av CENL-profilen. Ole Husby vil jobbe videre med et utkast.

Se forøvrig Oles powerpoint-presentasjon.

Det ble ved felles innsats gjort en kort (og ufullstendig) oppsummering av programvare som finnes som en kan basere seg på når Z39.50 skal implementeres:

7. Stiftelsesformaliteter (navn, statutter, arbeidsplan mm)

Ole Husby hadde utarbeidet forslag til arbeidsoppgaver og vedtekter. Det ble oppnådd konsensus om begge disse dokumentene.

Arbeidsoppgaver:

NorZIG vedtekter:

Det ble videre oppnådd konsensus om følgende:

Verv/arbeidsoppgaver første periode:

Neste møte: Onsdag 16.september kl. 10.00 Universitetet i Oslo - Informatikkbygningen.

17/2-1998
Referent: Svein Parnas

20/2-1998
Ole Husby har gjort mindre endringer