NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2008-02-01
Ole Husby, UBITRevidert utkast til norsk SRU-profil

Dette er en epost fra Tor Arne Dahl. Han vil også presentere saken på møtet 2008-03-05.

Hei,

Jeg har lagt ut det nye utkastet til NorZIG-profil for SRU på
http://home.hio.no/~torad/norzig/draft_4/norzig_profile.html.

Den forrige versjonen sendte jeg ut på NorZIG-e-postlisten 20. april 2007
(se http://www.bibsyst.no/norzig/0199.html).
Der var endringsforslagene fra NorZIG-møtet i Larvik 14. mars 2007 innarbeidet.
I tillegg hadde jeg fjernet NorZIG-kontekstsettet og erstattet indeksene der med indekser
og modifikatorer fra utkastet til et bib-kontekstsett.

I den ny versjonen har jeg gått tilbake på det, for det ser ikke ut til at bib-kontekstsettet
blir realisert med det første. Se tråden «Bibliographic searching» som jeg startet på
SRU-e-postlisten i slutten av januar:
http://listserv.loc.gov/cgi-bin/wa?A1=ind0801&L=zng.

NorZIG-kontekstsettet er derfor gjeninnført. Hvis vi går for dette, må vi registrere det og få en unik
identifikator. Jeg har fått oppskrift på hvordan det gjøres.

Ellers har jeg gjort følgende endringer:

- Oppdatert utdaterte lenker

- Henviser til versjon 1.2 (i stedet for 1.1) av CQL-kontekstsettet

- Lagt inn en kolonne «Version» for alle kontekstsett

- Understreket at level 1 av CQL må støttes i tillegg til SRU-basisprofieln. (Kan vi gå for level 2?)

- Indeksen cql.anywhere er endret til cql.anyIndexes

- Endret identifikator og URL til MarcChange-skjemaet

Det er to viktige saker vi må diskutere på møtet:

1. Jeg vil ha en «eksistensiell» debatt om NorZIG-profilen. Mike Taylor svarer meg på SRU-e-postlisten
da jeg spør om statusen for MARC- og bib-kontekstsettene:

> These two initiatives started as part of a push to "sort out"
> bibliographic searching in SRU, making it completely rigorous.  But
> I'm not sure anyone cared enough to make them happen -- DC searching
> seems to be 9/10ths of the game these days -- and I've not heard
> anything about either effort for a long time now.


Trenger vi en så detaljert profil, eller kan vi også gå for Dublin Core?

2. Bibliografiske søk: Kontekstsettene Bath, MARC og bib dekker alle dette domenet, men det er svært
uklart hva som blir gjeldende i framtiden. Fra korrespondansen på SRU-e-postlisten virker det som
OASIS-standardisering av protokollen er det viktigste nå. Deretter vil det bli mer vekt på profiler.
Jeg bruker indekser fra bath-kontekstsettet i NorZIG-profilen, men denne er visstnok «deprecated»
til fordel for bib-kontekstsettet. Samtidig er bib-kontekstsettet bare et utkast. Spørsmålet blir
hva vi skal gjøre. Gå for et eget kontekstsett, eller velge bib-varianten før det er standardisert?


Tor

--
Tor Arne Dahl
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag