Norske SRU-tjenere

Navn Basis-URL Beskrivelse Sist endret
Bibliofil Liste: http://bibliofil.no/produkter/bibliofil/z3950.php I drift med NorZIGs SRU-profil versjon 1.1. Alle Z39.50-kunder har også fått SRU-installasjon. 2011-09-13
Bibsys http://sru.bibsys.no/search/biblio I drift 2011-02-28
NORA http://www.ub.uio.no/nora/noaister/sru.xml SRU versjon 1.1. NORAs explain-dokument er mangelfullt, men det går an å bruke følgende indekser i søk (Dublin Core-ekvivalenter i parentes):
  • title (dc:title)
  • authorlist (dc:creator)
  • description (dc:description)
  • language (dc:language, trebokstaverskoden angitt i ISO 639.2)
  • keywords (dc:subject. Søk på vitenskapsdisipliner (PDF) kan gjøres ved å angi VDP, ordskiller og kode for fagdisiplin. For eksempel keywords="VDP 410" for et søk på matematikk)
  • type (dc:type)
  • link (dc:identifier)
2009-03-04
Sublima Sublima er ABM-utviklings emneportalverktøy som støtter basisprofilen av SRU versjon 1.1 (dvs. at kun termsøk er mulig). Alle implementasjoner av Sublima vil ha denne støtten. 2011-02-28
Sjøkrigsskolen http://sksk.bibkat.no:9999/biblios Dette er en Koha-installasjon. Søkemulighetene er beskrevet i Biblioteklaboratoriets allmenning. 2011-03-15

Vi er interessert i å ha en samlet oversikt over norske SRU-tjenere på NorZIGs nettside. Vennligst benytt e-postadressen under hvis du kjenner til andre eller har korreksjoner til de allerede oppførte tjenestene. SRU-tjenere som er knyttet til biblioteksystemer bør i tillegg rapporteres inn til Nasjonalbibliotekets base Bibliotek.

2011-09-13
Tor Arne Dahl, HiOA