NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


1998-02-11
Ole Husby, BIBSYS
ole.husby@bibsys.no

Deltakerliste


Invitasjon til stiftelsesmøte for NorZIG:
Norsk Z39.50 InteresseGruppe

Ideen til en slik interessegruppe har jeg luftet med flere som er involvert i Z39.50-protokollen i Norge, og jeg har funnet ut at jeg bør dra igang et møte for å diskutere evt stiftelse av en norsk interessegruppe. Jeg har fått praktisk hjelp av Svein Parnas ved STING, og velvillig støtte fra Nasjonalbiblioteket og RBT.

Derfor inviteres til et stiftelsesmøte

Torsdag 12. februar kl 1000 - 1500
i Oslo
på RBT's møterom, Bygdøy Alle 21, 5. etasje.

Ambisjonsnivået for en slik gruppe bør ikke være for stort. Etter min mening må vi konsentrere oss om det som er av norsk særinteresse, og overlate generelle saker til de internasjonale fora som finnes. Da tenker jeg spesielt på ZIG: Z39.50 Implementors Group. Navnet NorZIG er et påfunn det ikke ligger mye omtanke bak, men jeg kjenner ikke til annen bruk av denne forkortelsen. Av naturlige arbeidsoppgaver for NorZIG kan jeg tenke meg f.eks.:

Sakliste til stiftelsesmøtet:

Følgende sakliste må betraktes som et utkast, og vil bli revidert hvis jeg får gode forslag:

  1. Deltakerne presenterer seg.
  2. Statusrapport om Z39.50-tjenester fra BIBSYS (Ole Husby) og UB Oslo (Torstein Tjelta).
  3. Statusrapport fra andre system- og tjenesteleverandører.
  4. Kort presentasjon av prosjekt ONE (OPAC Network in Europe), med fokus på tilgjengelig programvare (Liv Holm).
  5. Orientering om arbeid med Z39.50-profiler.
  6. Stiftelsesformaliteter (navn, statutter, arbeidsplan mm).
  7. Valg (hvis vi har blitt enige om å ha noen verv).

Påmelding til stiftelsesmøtet:

Send en email til ole.husby@bibsys.no seinest fredag 6. februar.

Ta gjerne med kort info om evt Z39.50-aktiviteter du (eller din organisasjon) er involvert i!