Målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver

NorZIG er en gruppe med enkel og uformell organisasjon. Et minimum av formaliteter ble vedtatt på stiftelsesmøtet 12. februar 1998. Målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver ble sist revidert på NorZIG-møtet 22. oktober 2008.

Målsetting og vedtekter:

Arbeidsoppgaver:

Styre:

Dette styret ble valgt på NorZIG-møtet 5. mars 2008.

Tidligere versjoner:

2011-08-08
Tor Arne Dahl, HiO