NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe

2003-10-20
Ole Husby, BIBSYS


Innnkalling til NorZIG-møte 2003-10-22

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 22. oktober kl 1000 - 1600 hos Nasjonalbiblioteket i Oslo

Sakliste:

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50.

 2. Om bruk av MARC og XML

  Oppfølging. Se saksdokumenter

 3. Om profilering av SRW/SRU

  Oppfølging. Se referatet fra møtet 2003-03-12

 4. Om uklarheter i NorZIG profil v2

  Oppfølging. Se epost fra Ola Thori Kogstad

 5. Eventuelt

Påmelding:

Send en email til torstein.tjelta@nb.no seinest fredag 17. oktober

Hvor er møtet?

Nasjonalbiblioteket holder til i Victoria terrasse 11. Se kart.