NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe

2008-02-01
Ole Husby, UBIT

Innkalling til NorZIG-møte 2008-03-05

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 5. mars 2008 kl 1000-1600 hos BIBSYS i Trondheim

Foreløpig sakliste:

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50 og SRU.

 2. Norsk SRU-profil

  Dokumenter fra Tor Arne Dahl, HIO:

  Utkast til revidert profil
  Kommentarer til utkastet

  Eksisterende versjon: The NorZIG Profile for SRW/SRU

 3. Valg av ny koordinator

  Ole Husby ønsker avløsning i jobben som NorZIG-koordinator.

 4. Eventuelt

Påmelding:

Send en email til seinest mandag 3. mars

Hvordan komme til BIBSYS:

Se: BIBSYS Nettsted | Kontakt oss | Besøke oss