NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


1999-03-12
Ole Husby, BIBSYS
ole.husby@bibsys.no


Innnkalling til NorZIG-møte 1999-03-17

Neste møte i NorZIG holdes:

Onsdag 17. mars 1999 kl 1000-1500 hos
Norsk Systemutvikling AS, Københavngaten 10, Oslo. Oslo

Forslag til sakliste:

(Saklista vil bli revidert hvis jeg får gode forslag.)

 1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50.

 2. Rapport fra arbeidet i prosjektet ONE.2

 3. Norsk profil for Z39.50
  Se det foreliggende utkast på: http://www.norzig.no/profil.html.
  Det er til stor hjelp at skriftlige kommentarer (mail) sendes til Ole Husby på forhånd!
  Se innkomne kommentarer her.

 4. Vurdering av NorZIGs videre arbeidsplan.
  Jfr punktene på den opprinnelige arbeidsplanen. Vurder om vi bør profilere oss kraftigere og bredere!
  Se innkomne presentasjoner fra institusjonene her.

Påmelding:

Send en email til siv.hunstad@mikromarc.no seinest mandag 15. mars

Hvordan komme dit

For transport se: http://www.sol.no/trafikanten/.

Sett f.eks. inn Oslo Sentralstasjon i FRA-felt og Fagerheimgata i TIL-felt. Nydalsbussen stopper rett utenfor bygget, og denne er den greieste hvis utgangspunktet er Oslo Sentralbanestasjon. Inngangen er på motsatt side i forhold til bussen.

Andre reisemuligheter kan være gunstigere om utgangspunktet er et annet enn Oslo S. Bruk Trafikantens nett-tjeneste for tips. Nærmeste trafikk-knutepunkt er Carl Berner.