Innkalling til NorZIG-møte 2009-10-22

Neste møte i NorZIG holdes torsdag 22. oktober 2009 kl 10.00–16.00 på Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits), Malerhaugveien 20, Oslo.

Foreløpig sakliste:

  1. Referat fra forrige møte
  2. Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG
  3. Tegnsett i NorZIGs Z39.50-profil (henvendelse fra Helene H. Svihus, Systemansvarlig, Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus)
  4. MARCconv
  5. Utlånsdata i NorZIGs SRU-profil (se Sak 4 i referat fra NorZIG-møte 2009-04-22)
  6. Standardisering av SRU hos OASIS
  7. SRU-profil: Konsekvenser av versjon 1.0 av bib-kontekstsettet for CQL og CQL-profilen for bibliografiske søk
  8. Eventuelt

Påmelding

Send en e-post til senest tirsdag 20. oktober 2009..

2009-10-20
Tor Arne Dahl, HiO