Innkalling til NorZIG-møte 2010-09-14

Neste møte i NorZIG holdes tirsdag 14. september 2010 kl 10.00–16.00 hos BIBSYS, Abelsgate 5, Trondheim.

Sakliste:

  1. Referat fra forrige møte
  2. Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG
  3. Framtiden for NorZIG
    Se korrespondanse på NorZIGs e-postliste:
  4. SRU-profil: Forslag til utvidelser fra Bibliotek-Systemer As (se e-post fra Roger Niva)
  5. SRU-profil: Utkast til ny versjon med bruk av bib-kontekstsettet
  6. Standardisering av SRU hos OASIS
  7. Tegnsett i NorZIGs Z39.50-profil (se sak 3 i referat fra møtet 2009-10-22)
  8. Eventuelt

Påmelding

Send en e-post til senest fredag 10. september 2010.

2010-09-22
Tor Arne Dahl, HiO