Innkalling til NorZIG-møte 2008-10-22

Neste møte i NorZIG holdes onsdag 22. oktober 2008 kl 10.00–16.00 hos Nasjonalbiblioteket, Oslo.

Foreløpig sakliste:

  1. Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50 og SRU
  2. Gjennomgang av målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver
  3. Norsk SRU-profil versjon 1.0
  4. Gjenoppfrisking av saker fra forrige møte
  5. Eventuelt

Påmelding

Send en e-post til senest mandag 20. oktober.

2008-10-07
Tor Arne Dahl, HiO