Innkalling til NorZIG-møte 2011-04-04

Neste møte i NorZIG holdes mandag 4. april 2011 kl 10.00–16.00 hos Nasjonalbiblioteket, Oslo.

Sakliste:

  1. Referat fra forrige møte
  2. Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG
  3. Målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver (se sak 3 fra forrige møte)
  4. SRU-profil (se sak 4 og 5 fra forrige møte)
  5. SRU-profil: Inkludere holdings-skjema? (Se Sak 5 i referat fra møtet 22. oktober 2009)
  6. Framtidig støtte for Z39.50 i Bibsys
  7. Eventuelt

Påmelding

Send en e-post til senest torsdag 31. mars 2011.

2011-04-04
Tor Arne Dahl, HiO