Z39.50 er en internasjonal standard for søking i databaser. Denne standarden er også kjent som ISO 23950.

NorZIG står for Norsk Z39.50 Interessegruppe, og ble stiftet på møte i Oslo 12. februar 1998. Gruppa har som overordnet formål å arbeide for utbredelse av Z39.50 og SRU i Norge, på en måte som fremmer interoperabilitet mellom systemer.

MARCconv

Kildekoden til C-programmet som konverterer mellom ulike MARC-varianter. Implementert i de fleste norske Z39.50-tjenere.

Norsk SRU-profil

Versjon 1.2 (2013-10-01)

Historikk:

Norske USE-attributter

NorZIG har definert særnorske tillegg til USE-verdiene i BIB-1.

Lenke til lokal postvising

NorZIG anbefaler bruk av feltkode 996 i NORMARC til dette formålet.

Norske SRU-tjenere

En oversikt over norske SRU-tjenere. Fint om NorZIG får beskjed om endringer og nye som settes i drift!

Målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver

Dette er en nokså uformell gruppe, noe som framgår av vedtektene.

Styre

Møter

Møteinnkallinger og referater. Neste møte: Høsten 2014.

Epost-liste

NorZIG har en egen epost-liste for utveksling av informasjon. Lista er åpen for deltaking fra alle. Her finner du også arkivet for denne lista.

Register over Z39.50-baser

Dette registret gir oversikt over Z39.50-baser, og gir bl.a. nødvendige data for å kople seg opp mot en rekke av disse basene. Merk at mange Z39.50-baser er fritt tilgjengelige!

Norsk Z39.50-profil

Her finner du nyeste versjon av den norske Z39.50-profilen. Dessuten forskjellige verktøy for samsvarstesting.

2013-10-01
Tor Arne Dahl, HiOA